Nexer Worklife Webinar
Skip to content

webinar

Möjligheterna med ett funktionellt och interaktivt intranät på Microsoft 365

Vilka är byggstenarna i ett funktionellt och användbart intranät? Hur nyttjar du styrkan hos Microsoft 365 för att göra ditt intranät mer interaktivt och värdefullt för dina användare?

Anmäl dig till Nexer Worklifes inspirerande och insiktsfulla webbinarium i samarbete med Web Service Award. 7 december kl. 10:00 kör vi i gång och Pierre Du Rietz, Web Service Award, och Tobias Wettemark, Nexer Worklife, ger dig svaren på ovanstående frågor.

agenda

Pierre Du Rietz, Web Service Award: Vad gör ett bra intranät?

För att kunna svara på den frågan har Pierre Du Rietz, Web Service Award, gått igenom resultatet från hundratals intranätundersökningar och den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges intranät. Under föredraget delar Pierre med sig av olika nyckelfaktorer för att lyckas med sitt intranät liksom fallgroparna du ska undvika om du vill skapa ett effektivt intranät.

Tobias Wettemark, Nexer Worklife: Hur skapar du ett interaktivt intranät med Microsoft Power Apps?

• Vad är Microsoft Power Platform och Microsoft Power Apps?

• Hur kan du göra ditt intranät mer interaktivt med Microsoft Power Apps och förbättra användarupplevelsen?

• Microsoft Power Apps och Microsoft Viva

talarna

Tobias Wettemark

Tobias är Digital Worklife Strategist på Nexer Worklife. Han har arbetat snart 18 år med SharePoint, Office 365 och dokumenthantering. Hans jobb som strateg kräver att han håller sig ständigt à jour med och i framkant av den tekniska utvecklingen inom plattformen och ser möjligheterna att effektivisera användarnas vardag.

Pierre Du Rietz

Pierre är vd och chefsanalytiker på Web Service Award (WSA) och författare till den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges intranät. Pierre driver även WSA-bloggen där han tar presenterar trender och insikter från WSA:s olika undersökningar och analyser. Via sitt arbete på WSA har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna på tusentals företags, myndigheters och organisationers webbplatser uppfattar Sveriges webbplatser och intranät.