Webbinar - Svenskarnas förtroende för digitaliseringen rasar – varför? | Nexer
Skip to content

Svenskarnas förtroende för digitaliseringen rasar – varför?

Digitalisering utgör ett paradigmskifte och är vår tids största förändringsfaktor och möjliggörare av fantastiska innovationer, förbättrad livskvalitet och en lösning på ett hållbart samhälle. Den nyligen lanserade framtidsrapporten, Tomorrow Report visar dock att svenskarnas förtroende för digitaliseringens möjligheter har rasat jämfört med innan pandemin. Vad beror det på? Borde det inte vara tvärtom?

Välkommen på webbinar den 14 mars, där Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör TechSverige, Tomas Frimmel, VD Microsoft Sverige, Lars Kry, VD Nexer Group och Beatrice Silow, CMO Nexer Group diskuterar svenskarnas inställning till tech och digitalisering, samt andra intressanta insikter från Tomorrow Report som t ex:

· En tredjedel av svenskarna är intresserade av att jobba inom tech.

· 1,7 miljoner svenskar är villiga att vidareutbilda sig för att ta del av den digitala arbetsmarknaden (en ökning med 70% jämfört med mätningen 2020).

· Nästan en halv miljon svenskar kan tänka sig att själva finansiera hela eller delar av sin IT-utbildning. Den totala summan svenskarna är beredda att betala ur egen ficka uppskattas till 21 miljarder kronor.

· Svenskarnas tilltro till att digitaliseringen kommer att leda till en bättre framtid har sjunkit från 76% till 66% sedan mätningen 2020.

Varmt välkommen!

När: 14 mars, kl 09:00–09:45

tomorrow report

Tomorrow Report är en återkommande rapport från Nexer där Sifo/Kantar kartlägger svenska folkets inställning till Tech och digitalisering.