Microsoft Viva och vikten av ett måldrivet Intranät | Nexer
Skip to content
SELECT LANGUAGE SELECT COUNTRY

Microsoft Viva

och Vikten av ett måldrivet intranät

Under webbinariets 60 minuter får du se och höra Pierre Du Rietz, Web Service Award samt Maria Stenfeldt-Ramzell och Patrik Wennberg, Nexer Worklife, dela med sig av tankar och erfarenheter kring intranät och Microsoft Viva.

Stort tack till alla som deltog! Vill du uppleva sändningen igen? Se nedan för inspelningen av webbinariet.

Måldrivet intranät och Microsoft Viva

Inspelad version av webbinariet

Pierre kommer att prata utifrån temat ”Sätt mål för ditt intranät – en trend och metodspaning”
– Arbetar man med mål för intranät idag? 
– Hur sätter man mål och hur arbetar man med dem?
– Exempel från verkligheten

Patrik och Maria kommer att prata utifrån temat ”Microsoft Viva – vad är det och hur får vi ut mesta möjliga av plattformen?”
– Varför pratar alla om Viva? 
– Vad är Viva? 
– Vilka möjligheter och utmaningar ser vi? 

Maria Stenfeldt-Ramzell

Maria är Digital Worklife Strategist/Head of Offerings Nexer Worklife. Hon har över 15 års erfarenhet av projekt inom digital arbetsplats, förändringsledning och kommunikation – i både nordiska och europeiska verksamheter. Som Digital Worklife Strategist hjälper Maria kunder att öka affärsnyttan med Microsoft 365. Med slutanvändaren i fokus förenklar hon det dagliga arbetet för individen, stärker samarbetet inom och mellan team och ökar organisationens produktivitet.

Patrik Wennberg

Med mer än 25 år inom IT  har Patrik, Microsoft 365-specialist Nexer Worklife, varit med om många fokusskiften. Under merparten av det senaste decenniet har han framförallt fokuserat på Microsoft 365-plattformen; ur både ett tekniskt och strategiskt perspektiv. Utöver sitt arbete med tekniska implementationer av Microsoft 365 agerar Patrik även rådgivande åt flera organisationer gällande deras molnstrategier.

Pierre Du Rietz

Pierre är författare till den årliga trendrapporten ”Hur mår Sveriges intranät?” Pierre driver även WSA-bloggen där han tar upp olika trender och insikter från WSA:s olika undersökningar och analyser. Via sitt arbete på WSA så har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna på tusentals svenska företags, myndigheters och organisationers webbplatser och intranät uppfattar dessa.

Anmälan

Välkommen till Nexers webbinar om vikten av ett måldrivet intranät och Microsoft Vivas roll för medarbetarupplevelsen.
Webbinaret är kostnadsfritt.

När: 17 juni, kl 9.00–10:00
Var: Online, länk skickas ut innan webbinaret.
Osa: Senast den 16 juni

Frågor? Kontakta oss på info@nexergroup.com